Lantek Customer Analytics

Jak dobrze znasz swojego klienta? Możesz przewidzieć, kiedy nadejdzie nowe zamówienie produkcyjne? Z Lantek Customer Analytics jest to możliwe.

Źródła wiedzy

Firmy stosujące rozwiązania Lantek Integra Quotes i/lub Lantek Integra Sales, w połączeniu z naszym systemem MES, dysponują ważnymi informacjami wykorzystywanymi przez Lantek Customer Analytics, które pozwalają im analizować takie zachowania każdego klienta, jak częstość dokonywania zamówień, zamawiane ilości, średni czas produkcji każdego zlecenia, średnie koszty produkcji, średnia odchyłka dla każdego typu zlecenia produkcyjnego, średnie marże itp. Jest to bardzo wysokiej jakości źródło danych, które po odfiltrowaniu, przeanalizowaniu i przetworzeniu, pozwala przewidywać zlecenia i rezerwować zasoby, ulepszać planowanie, szybko i obiektywnie tworzyć wyceny oraz wreszcie zwiększać rentowność każdego zamówienia dzięki dostępowi do wiedzy rekurencyjnej. Można tworzyć bardziej konkurencyjne oferty bez ryzyka zmiany marży oraz efektywniej planować zakupy surowców i harmonogramy pracy.

  • Customer Analytics Home

Smart Quoting: Profitability

Smart Quoting to usługa, która bazuje na danych klienta, jest połączona ze zbiorem danych historycznych i wiedzą zgromadzoną w poprzednich operacjach produkcyjnych. Gwarantuje następujące korzyści:

  • SZYBKOŚĆ: Automatycznie przesyła informacje o kosztach i czasach na podstawie skumulowanych danych historycznych.
  • ELASTYCZNOŚĆ: Teraz dział sprzedaży może tworzyć oferty efektywniej oraz bez konieczności wykonywania symulacji produkcji ani posiadania technicznej wiedzy. 
  • OBIEKTYWNOŚĆ: Tworzone oferty nie będą subiektywne, ponieważ są w nich wykorzystywane dane historyczne i rzeczywiste.
  • SEGMENTACJA: Ceny są ustalane indywidualnie dla każdego klienta na podstawie danych historycznych i prognoz, z uwzględnieniem lojalności oraz strategii sprzedaży.
  • Customer Analytics - Sales

Do you want to test the benefits of this tool?

Please request a demonstration with one of our agents by filling the form in the right.

Request a product demo