Advanced Planning

Zaawansowany system MES: trzy poziomy inteligencji.

Lantek Advanced Planning konsoliduje, modeluje i wykorzystuje dane pochodzące ze wszystkich produktów firmy Lantek, oferując funkcje planowania i optymalizacji procesów oraz integracji procesów z systemem realizacji produkcji (MES - Manufacturing Execution System). Lantek oferuje klientom trzy poziomy zaawansowanego planowania zależne od poziomu cyfryzacji ich organizacji.

Planowanie działania fabryki

W przypadku danych odebranych z maszyn, ustandaryzowanych przez nasze oprogramowanie CAD/CAM Lantek Expert, oraz danych organizacji produkcji i zarządzania produkcją z programów Lantek MESLantek Integra, rozwiązanie Lantek Advanced Planning oferuje pełny przegląd zasobów, zleceń produkcyjnych oraz funkcji zaawansowanego planowania, w całości zintegrowanych z systemem MES. Umożliwia przypisywanie zleceń do maszyn, linii i zakładów produkcyjnych, z możliwością pełnego przeglądu wszystkich zleceń, teoretycznych czasów produkcji, stanu magazynowego, oczekiwanych dat dostaw itp.

  • Mes Plus - Advanced Plannification

Planowanie analityczne

Aby znacznie usprawnić proces planowania w organizacji, warto wdrożyć moduł Lantek Analytics. Dzięki niemu odfiltrowane, porównane i oczyszczone informacje są automatycznie wykorzystywane, co pozwala optymalizować kluczowe parametry strategii w każdym zastosowaniu. Może to być minimalizacja kosztów, minimalizacja czasów produkcji, minimalizacja przestojów, maksymalizacja marży itp.

Dzięki rozwiązaniu Lantek Analytics,wnioski z analizy wskaźnika OEE zakładu produkcyjnego, linii i maszyn, jak również danych systemu monitorowania magazynu i maszyn, stają się kluczowymi parametrami optymalnego planowania. 

  • Mes Plus - Machine Conditioning

Synergy Planning

Ponadto, w przypadku planowania produkcji w korporacjach wielozakładowych, interakcja z systemem Lantek Order Consolidation oraz jego aktywnymi algorytmami analizy parametrów, które uwzględniają między innymi technologie, materiały, klientów oraz odległości do punktu dostawy, umożliwia optymalizację skomplikowanych procesów planowania przemysłowego. Dzięki wszystkim informacjom zebranym z każdej maszyny, z każdej linii oraz każdego zakładu produkcyjnego, analiza procesów i klientów oraz zleceń grupowych automatycznie, przekłada się na skrócenie czasów realizacji oraz na oszczędność kosztów. Pracuj mniej i generuj większe zyski: to magia koncepcji Industry 4.0.

Podwykonawcy zatrudnieni w ramach długoterminowych umów produkcji na zlecenie, którzy używają systemu Lantek Advanced Connectivity oraz jego funkcji bezpośredniego łączenia z systemami MRP kluczowych klientów, mogą korzystać z funkcji automatycznego planowania priorytetów i odpowiednio wcześnie zapobiegać niekorzystnemu wpływowi na inne operacje produkcyjne.

  • Lantek Advanced Connectivity