Lantek Manufacturing Analytics

Od sprawności urządzenia do centrum decyzyjnego: przechwytujemy wszystkie dane dotyczące produkcji i analizujemy je, aby przedstawić informacje najlepszej jakości, niezbędne do podejmowania decyzji.

Manufacturing Analytics

Lantek Manufacturing Analytics to zaawansowany moduł do analizowania produkcji, który zbiera dane z całego systemu produkcji, a następnie filtruje, grupuje i porównuje je w celu umożliwienia podjęcia najlepszych decyzji, na podstawie informacji, które są wiarygodne i zawsze aktualne.

Lantek ExpertLantek Flex3d to rozwiązania CAD/CAM, pozwalające zarządzać wszystkimi maszynami do cięcia za pomocą jednego programu, bez względu na zastosowaną technologię cięcia czy producenta urządzenia. Ponadto w przypadku korzystania z rozwiązania Lantek MES, najbardziej zaawansowanego na rynku systemu realizacji produkcji (Manufacturing Execution System), te przydatne informacje są wzbogacane danymi z procesów innych niż cięcie oraz wydajnością całej linii lub zamówienia.

Lantek Manufacturing Analytics kompiluje, porównuje i wyświetla dane całego procesu, dzięki czemu można z powodzeniem podejmować najlepsze decyzje w celu optymalizacji produkcji.

  • Manufacturing Analytics

Zrozumienie przeszłej wydajności: OEE każdej maszyny.

Całkowita wydajność wyposażenia (OEE, Overall Equipment Effectiveness) to główny wskaźnik pozwalający określić produktywność procesu produkcji. Definiuje procentowe proporcje czasu, przez który każda maszyna, linia i zakład produkcyjny faktycznie pozostają produktywne. Wskaźnik OEE jest mierzony za pomocą 3 parametrów:

  • Dostępność: To procentowe proporcje czasu, przez jaki maszyna faktycznie pracuje, do czasu, który według planu miała faktycznie przepracować. 
  • Wydajność: Informuje o proporcjach faktycznej produktywności do teoretycznie maksymalnej produktywności. Za pomocą tego wskaźnika można obserwować zmiany produktywności maszyny, linii lub zakładu produkcyjnego, zdefiniowane przez kryteria zależne od konkretnej sytuacji.
  • Jakość: To procentowe proporcje poprawnych detali wyprodukowanych przez maszynę, linię lub zakład produkcyjny do łącznej liczby wyprodukowanych detali, zgodnie ze zdefiniowanymi standardami jakości. 
  • Manufacturing Analytics - OEE

Ustalanie bieżącego stanu: Machine Monitoring

Jaki jest bieżący stan maszyny? Rozwiązanie Machine Monitoring informuje o stanie maszyn, uwzględniając trzy podstawowe tryby: pracuje, planowane zatrzymanie i nieplanowane zatrzymanie. Panel sterowania działający zawsze na wierzchu na pulpicie lub urządzeniu przenośnym pozwala z łatwością monitorować linię lub zakład produkcyjny.

  • Manufacturing Analytics

Zaawansowane zarządzanie magazynem

Wiedza o tym, ile materiałów poszczególnych typów mamy do dyspozycji w konkretnym czasie, nie wystarczy. Przyda się system, który automatycznie prognozuje i przewiduje braki oraz wysyła stosowne ostrzeżenia. Taka zdolność przewidywania sprawia, że na stanie można utrzymywać mniejsze ilości materiału, co przekłada się na znaczne oszczędności i poprawę efektywności.

  • Zaawansowane zarządzanie magazynem

Do you want to test the benefits of this tool?

Please request a demonstration with one of our agents by filling the form in the right.

Request a product demo