??Intuicyjny

Głównym celem Lantek MES Wos jest zapewnienie intuicyjnego i skutecznego rozwiązania do wprowadzania danych warsztatowych. Dzięki intuicyjnym ekranom i minimalnym potrzebom wprowadzania danych dostępne informacje są bardzo przejrzyste.

Lantek MES Wos obejmuje wiele funkcji, które są powiązane z nestingiem i działaniami produkcyjnymi w celu pełnego wyświetlania informacji. Kilka z dostępnych opcji to:

  • Podgląd nestingu
  • Lista nestingów
  • Możliwość zmiany kolejności prac
  • Możliwość zmiany maszyny
  • Podgląd kodów CNC
  • Podgląd elementów
  • Kontrola wykonania elementów

Monitorowanie i weryfikacja procesu produkcyjnego

Zintegrowany z Lantek Expert, naszym systemem do programowania CAD/CAM, Lantek Manager, naszym systemem do zarządzania produkcją oraz Lantek Integra, systemem ERP, Lantek Wos umożliwia kierownikowi produkcji określenie, które centrum robocze lub maszyna wykonuje określone zlecenie.

Rozwiązanie to monitoruje nesting w czasie rzeczywistym i weryfikuje status produkcji każdego zlecenia. Operator może wyświetlać wiele użytecznych informacji w celu potwierdzenia trwającego lub zaplanowanego zlecenia.

Zarządzanie magazynem

Lantek Wos umożliwia operatorowi wskazanie konkretnego wytopu arkusza użytego do palenia danego zlecenia i zachowanie jego identyfikowalności. Lantek Wos automatycznie aktualizuje stan magazynu. Cięte arkusze są rejestrowane i usuwane ze stanu. Rejestrowane są natomiast elementy i odpady użyteczne.

Elementy, które zostały utracone podczas procesu produkcyjnego można rejestrować w celu usprawnienia procesów zarządzania i kontroli jakości.

Wzrost wydajności

Lantek Wos rejestruje i aktualizuje wszystkie dane natychmiast, czyniąc system ważnym narzędziem przy podejmowaniu decyzji. Zużycie papieru jest minimalne, a zbędne zadania administracyjne są całkowicie zlikwidowane. Lantek Wos pomaga optymalizować wydajność i zmniejszać koszty produkcyjne.

Obrazy

Request a product demo