Lantek Integra Sales

Lantek Integra Sales zaprojektowany, aby spełniać wszystkie potrzeby powiązane z cyklem sprzedaży w firmie.

Wszystkie konieczne informacje są dostępne natychmiast dla wszystkich pracowników zaangażowanych w proces sprzedaży. Stwarza to pracownikom możliwość poświęcenia więcej czasu zadaniom o wyższej wartości dodanej.

Zarządzanie zleceniami sprzedaży

Lantek Integra Sales zapewnia zarządzanie wszystkimi zleceniami sprzedaży. Jeśli złożono ofertę, system gromadzi wszystkie jej dane i umożliwia modyfikację każdej pozycji.

Osoby zaangażowane w procesy zarządzania sprzedażą są regularnie informowane o postępach realizacji zlecenia. Rozwiązanie obejmuje podgląd danych uwzględniając różne strategie: koncentracja na kosztach i zarządzaniu ceną oraz śledzenia realizacji zleceń. System zarządza również dostawą wytworzonych produktów. Zawsze kontroluje zlecenia i ich status, w rzeczywistym czasie.

W module sprzedaży istnieje możliwość uzyskania dostępu do wygenerowanych wysyłek oraz oczekujących faktur.

Fakturowanie

Lantek Integra Sales zarządza wszystkimi zarejestrowanymi fakturami sprzedaży. Fakturowanie odbywa się na podstawie zlecenia sprzedaży, dokumentu WZ lub na żądanie.

Istnieje możliwość uzyskania dostępu do faktur i przesyłek czekających na wysłanie.

Statusy zlecenia sprzedaży i/lub dokumentów WZ są aktualizowane po każdej utworzonej fakturze. Korzystając z filtrów, łatwo jest uzyskać dostęp do różnych faktur sklasyfikowanych zgodnie z kryteriami użytkownika: faktury do zaksięgowania, faktury zaksięgowane, faktury zapłacone itd.

Szczegółowa rejestracja każdej faktury sprzedaży jest w pełni zintegrowana z modułami finansowymi i szacowanymi płatnościami.

Zarządzanie ryzykiem klienta

Lantek Integra Sales posiada narzędzie zarządzania ryzykiem dla przedsiębiorstwa.

Każda firma posiada własne ograniczenia zarządzania ryzykiem. Po każdej rejestracji elementu sprzedaży, niezależnie od tego, czy jest to zlecenie, dokument WZ, czy faktura, system sprawdza element pod kątem bieżącego całkowitego ryzyka i odpowiednio o tym informuje.

Jeśli przekroczono ograniczenie ryzyka, istnieją opcje do zablokowania klienta, przedefiniowania ograniczenia i/lub zablokowania zlecenia.

Zgodność procesów sprzedażowych z innymi modułami

Lantek Integra Sales  jest całkowicie zintegrowany z innymi modułami do zarządzania Lantek Integra: Produkcja, Magazyn, Zakupy itd. Wszystkie etapy są zintegrowane, w celu automatycznego przekazywania informacji pomiędzy oddziałami firmy.

W odpowiedzi na zlecenie sprzedaży wystawiane są zlecenia produkcji, jak również całe zapotrzebowanie do obsługi zlecenia.

Do blokowania dokumentów sprzedaży dostępne są inne opcje: blokowanie faktury po obliczeniu, blokowanie faktury po wysłaniu itd.

Analiza i historia sprzedaży

Lantek Integra Sales zapewnia narzędzia do analizy pełnego cyklu sprzedaży. Przygotowuje szczegółowe raporty zarządzania na temat zleceń, kosztów łącznych, faktur do zapłaty itd.

Wszystkie te informacje umożliwiają przedsiębiorstwu zapewnienie lepszej obsługi klientów. Wszystkie zaangażowane osoby są na bieżąco informowane o postępach zlecenia sprzedaży, produkcji, dostawie i fakturze. System zawiera również zaawansowaną zakładkę na temat historii sprzedaży, która może generować raporty na zadany przez użytkownika okres.

Obrazy

Request a product demo