Łatwe, elastyczne projektowanie

Lantek Flex3D Tubes integruje się z różnymi rodzajami narzędzi importu geometrii rur, w takich formatach jak SAT i IGES. Niniejsze oprogramowanie umożliwia proste i intuicyjne projektowanie 3D. Daje prawdziwy obraz wynikowego profilu projektu, który będzie w końcu cięty na maszynie.

Niniejszy system to parametryczny system, który umożliwia użytkownikowi zmianę wartości dla wcześniej wykonanych operacji, w tym zmiany wstępnych parametrów każdej rury (wydłużanie, skracanie, zmiana średnicy).

Po zakończeniu etapu projektowania użytkownik może symulować optymalizację rury (nesting) i ścieżkę, po której porusza się głowica tnąca. Oprogramowanie bezpośrednio wygeneruje program NC w celu wysłania tej optymalizacji do maszyny.

Parametry techniczne

 • Zapewnia rzeczywisty obraz oczekiwanego wyniku na ekranie
 • Wyświetla dokładną rurę oraz symuluje obraz 3D i każdy proces, redukując w ten sposób błędy
 • Umożliwia łatwą obsługę i edycję projektu za pomocą funkcji przybliżania, podglądu czy obrotu
 • Oferuje użytkownikowi możliwość stworzenia standardowych rur zgodnie z wymaganiami
 • Umożliwia użytkownikowi zaprojektowanie dostosowanych do własnych potrzeb typów rur z obrysów 2D, a ponadto rur cylindrycznych, prostokątnych oraz trójkątnych
 • Umożliwia projekt lub import żądanej geometrii w celu utworzenia każdego typu wycięcia lub podcięcia z opcjami projektu 2D
 • Lantek Flex3D Tubes jest całkowicie zintegrowany z systemami do zarządzania firmy Lantek, Lantek Manager oraz Lantek Integra.

Opcje projektowania

 • Pełne lub elementówowe fazowania na dowolnym końcu rury
 • Możliwości tworzenia dowolnego typu konturu (okrągłego, prostokątnego, trójkątnego itd.) rzutowanego przez jedną lub dwie strony w każdym punkcie rury, pod każdym kątem
 • Różne opcje kopiowania elementów i operacji (liniowe, okrągłe, według siatki).
 • Wzrokowa identyfikacja przecięć i czynności z prostą kalkulacją przecięć między dwoma rurami
 • Geometria 2D projektowana lub obrazowana na powierzchni rury
 • Sprawdzanie i modyfikacja danych na drzewie czynności w dowolnym czasie

Optymalizacja i cięcie rur

Lantek Flex3D Tubes umożliwia użytkownikowi uzyskanie najlepszej optymalizacji zarówno samej rury, jak i wygenerowanego pliku NC dla maszyny. Optymalizację osiąga się, automatyczne importując sekcje z magazynu lub obliczając potrzeby zaopatrzeniowe. Inne funkcje obejmują:

 • Zarządzanie odpadami użytecznymi
 • Magazynowanie i powtórne wykorzystanie
 • Automatyczny, półautomatyczny lub ręczny nesting 3D
 • Automatyczne lub ręczne generowanie wejścia i wyjścia
 • Zarządzanie profilami i kolejne czynności na długości rury
 • Wsparcie techniczne maszyn z różnymi liczbami osi
 • Zintegrowane zarządzanie różnymi elementami technologii obróbki, takimi jak: mostki, mikro-połączenia, jakość cięcia – ręczne, półautomatyczne lub całkowicie automatyczne
 • Wszechstronne środowisko dla procesu obróbki, które można uzyskać w 2D lub 3D

Symulacja i generowanie CNC

Lantek Flex3D Tubes może symulować obrabiarkę i sekwencję obróbki rury. Jeśli taka symulacja zostanie zaakceptowana przez użytkownika, Lantek Flex3D Tubes automatycznie wygeneruje plik NC dla maszyny oraz w tym samym środowisku zintegruje informacje powiązane z projektowaniem i przetwarzaniem końcowym. Lantek Flex3D Tubes oferuje całkowicie interakcyjną symulację: krok-po-kroku, przewijanie do przodu, cofanie, wstrzymywanie i ponowne uruchamianie.

Obrazy

Request a product demo