Kotlarstwo lekkie i ciężkie, rozwiązania dla sektorów wentylacji, klimatyzacji, naftowego lub gazowego

W łacinie patella oznacza garnek lub okrągły duży kocioł, stąd też powstała nazwa kotlarstwa, jest to technika używana do cięcia i łączenia części blaszanych lub metalowych do produkcji metalowych zbiorników przeznaczonych do magazynowania i/lub transportu materiałów, stałych, płynnych lub gazu. Są to zazwyczaj części o dużych rozmiarach, którym nadaje się kształt i spawa z innymi częściami o mniejszych rozmiarach. Wykorzystywane są do tego techniki trasowania, prostowania, cięcia i spawania w przypadku obróbki płyt, rur i profili.

Lantek MES + Lantek Analytics = najlepsze połączenie dla fabryki cyfrowej

Wyzwania, które stawia przed nami przemysł 4.0 w celu przekształcenia zakładu w fabrykę cyfrową z optymalnymi wynikami, wymagają rozwiązań umożliwiających ich osiągnięcie w sposób niezawodny i wolny od błędów. Świadoma tych wyzwań, firma Lantek opracowała rozwiązania pozwalające na dysponowanie danymi zakładu i ich analizę w czasie rzeczywistym; a dzięki temu, lepsze podejmowanie decyzji w celu osiągnięcia większej konkurencyjności firm. Zjednoczenie sił tradycyjnego Manufacturing Execution System i analizy danych, w postaci Lantek Analytics i Lantek MES, staje się podstawą zaawansowanej i inteligentnej produkcji.

Dźwignie dla budowy zrównoważonej przyszłości

Sektor przemysłowy jest silnikiem wzrostu kraju ze względu na jego zdolność wzmacniania konkurencyjności i internacjonalizacji gospodarki. Wpływ, jaki wywiera na inne działania, jakość generowanego przez niego zatrudnienia, ciągłe innowacje oraz szybkość i elastyczność, z jaką dostosowuje się do różnych sytuacji, sprawiają, że struktura przemysłowa stanowi wektor postępu i dobrobytu w społeczeństwie.

Cyfryzacja i lokalizacja, kluczowe kwestie dla zapewnienia odporności łańcuchów dostaw na etapie następującym po COVID-19

W połowie marca, kiedy w wielu krajach zaczęto stosować środki ograniczające rozprzestrzenianie, pisaliśmy o cyfryzacji łańcuchów dostaw, aby podkreślić znaczenie korzystania z czynników wspomagających przemysł 4.0 (Digital Factory).

Lantek wprowadza swoją wersję 2020 z ponad 100 ulepszeniami i innowacjami dla fabryki cyfrowej

Lantek, pionier cyfrowej transformacji firm z branży blacharskiej i metalowej na całym świecie, ma już swoją wersję 2020, dzięki której zapewniamy naszym klientom nowe i lepsze rozwiązania programowe w ramach wprowadzonej wersji 40. i koncentrujących się na pracy zdalnej i wydajności procesów.