Łatwe i elastyczne projektowanie

Lantek Flex3D Steelwork umożliwia projektowanie CAD/CAM 3D i cięcie standardowych profili typu: I, U, L, H, T oraz kwadratowych lub okrągłych rur. Nesting automatyczny i pół-automatyczny maksymalizuje oszczędność materiałów, a odpowiednia optymalizacja kodu CNC zapobiega kolizją, jak również bezpiecznym i skutecznym procesom cięcia na dowolnych maszynach, takich jak: piły, wiertarki, wykrawarki, gwintownice, maszyny z głowicą znakującą, wycinarki tlenowe i plazmowe.

 

Parametry techniczne

Lantek Flex3D Steelwork to system oparty o bazę danych. Dzięki temu użytkownik nie musi stale powtarzać wprowadzania informacji, aby utworzyć program produkcji profilu lub rury. Technologia parametryczna niniejszego systemu umożliwia użytkownikowi wybór elementu bazowego, a następnie modyfikację wymiarów. Efektem jest możliwość zarządzania od razu dostępnym elementem profilu oraz odpadami użytecznymi.

Mimo że Lantek Flex3D Steelwork może służyć jako samodzielny produkt, jego funkcjonalność można zmaksymalizowąć po integracji z systemami do zarządzania Lantek Manager oraz Lantek Integra (MES/ERP). Taka integracja obejmuje funkcje, które zaczynają się na poziomie ofert sprzedaży (zleceń lub projektów) i jest kontynuowana wraz z wystawianiem zamówień i procesem produkcyjnym, w tym takimi jego elementami, jak: potrzeby materiałowe, zarządzanie rezerwacjami, zakupy i kontrole kosztów. System posiada moduł zarządzania identyfikowalnością.

Narzędzia do importu DSTV, SAT i CAM

Lantek Flex3D Steelwork importuje dane wygenerowane przez systemy CAD do obróbki stali konstrukcyjnej, korzystając z plików DSTV, SAT i CAM. System konwertuje pliki DSTV, SAT i CAM do natywnego formatu programu Lantek Flex3D i pozwala użytkownikowi wprowadzanie modyfikacji. Ponadto, importujr różne właściwości pliku, takie jak materiał, ilość i grubość, co upraszcza proces przygotowania produkcji.

Opcje projektowania

Lantek Flex3D Steelwork nie tylko wykonuje proste czynności, takie jak wiercenie, przycinanie, znakowanie i piłowanie, ale również generuje cięcie w oparciu o geometrię zaimportowaną z modułu Lantek 2D lub importując z DXF. Lantek Flex3D Steelwork wykonuje następujące operacje:

  • Automatyczne i półautomatyczne procesy wiercenia, gwintowania i redukcji profilu (kołnierze i/lub mostki)
  • Automatyczne i półautomatyczne procesy cięcia (plazmą, tlenem, piłowania lub przycinania)
  • Automatyczne narzędzia do zanakowania tekstów i konturów (trasowanie, znakowanie konturów, plazma)
  • Makra cięcia, które zawierają parametryczne czynności i kierują 5- lub 6-osiową głowicą tnącą (cięcie z fazowaniem)
  • Zapisana obróbka profilu lub rury, jest zachowywana do późniejszej modyfikacji

Optymalizacja i cięcie profili

Lantek Flex3D Steelwork umożliwia użytkownikowi uzyskanie optymalnej ścieżki cięcia profilu i wygenerowanie pliku CNC dla maszyny.

Następnie system pozwala na dalszą optymalizację preaz automatyczny import materiału z magazynu lub obliczając potrzeby zaopatrzeniowe.

Lantek Flex3D Steelwork automatycznie wykrywa kolizje, jak również pozwala na ręczne modyfikacje.

Oferuje również zestaw przydatnych raportów dla użytkowników i operatorów.

Symulacja cięcia profili

Lantek Flex3D Steelwork umożliwia użytkownikowi symulację każdej operacji obróbki, niezależnie czy będzie to wiercenie, wykrawanie czy cięcie lub symulacja strefy roboczej. Jeśli taka symulacja zostanie zaakceptowana przez użytkownika, Lantek Flex3D Steelwork automatycznie wygeneruje plik NC dla maszyny, a użytkownik ma dostęp do tych danych w tym samym środowisku. Jak pokazano na rysunkach, symulacja obejmuje wszystkie procesy obróbki i ścieżkę głowicy tnącej (do cięcia plazmą lub tlenem). W przypadku wykrycia kolizji, użytkownik może ją naprawić, zatrzymując symulację i poprawiając ścieżkę.

Użytkownik widzi wszystkie parametry cięcia podczas symulacji, jak również ma możliwość przybliżania, obracania lub pozycjonowania osi względem profilu. Podgląd w trakcie symulacji jest całkowicie interaktywny. Dostępne są opcje podglądu krok po kroku, przewijania do przodu lub wstecz.

Obrazy

Request a product demo