Lantek MES Manager

Lantek MES Manager został zaprojektowany dla firm, które chcą w sposób kompletny i konkurencyjny zarządzać procesem produkcji w powiązaniu z systemem CAD/CAM.

Wyobraź sobie, jak dobrze jest znać, status każdego elementu lub zlecenia produkcyjnego w dowolnym momencie. Wyobraź sobie, jak dobrze mieć zoptymalizowany obraz uwzględniający kluczowe zmienne jak: datę dostawy, klienta, zlecenie sprzedaży, maszynę, materiał i grubość itd.

Monitoring procesu produkcyjnego

W celu śledzenia zleceń produkcyjnych system posiada zaawansowane funkcje grupowania elementów zgodnie z różnymi kryteriami, takimi jak: maszyna, materiał, grubość, data dostawy, zlecenie sprzedaży, klient itd.

Użytkownik może sprawdzić w czasie rzeczywistym stopień zaawansowania produkcji i zobaczyć, status danej operacji produkcyjnej: nierozpoczęte, nesting, nesting częściowy, w produkcji czy ukończony. Wszystkie statusy są przedstawione graficznie i zarządzane intuicyjnie. Dzięki temu monitorowanie postępów produkcji jest bardzo wygodne i przejrzyste

Optymalizacja czasów i kosztów

System pozwala na optymalizację uruchomienia zleceń produkcyjnych i generowania zleceń CAD/CAM na podstawie obciążenia godzinowego maszyn.

Uwzględnia produkcję, zarówno zaplanowaną przez system zarządzania, jak również tą zaimportowaną bezpośrednio z geometrii, np. plików DWG, DXF itd.

Zarządzanie warsztatem

Lantek Manager monitoruje ilość zleceń, zarządza operacjami produkcyjnymi oraz optymalizuje zasoby, jak pracownicy, maszyny i pozostałe stanowiska robocze. Z biura można rezerwować materiały lub nadawać priorytety dla określonych zleceń.

Lantek Manager umożliwia rejestrowanie czasów rzeczywistych i zużycia materiału dla każdego gniazda i procesu produkcyjnego.

Analiza i historia produktów

Lantek Manager porównuje koszty szacunkowe i rzeczywiste dla wybranych zleceń produkcyjnych. Klienci mogą zarządzać kosztami i aktualizować powiązane dane w systemie.

Lantek Manager zapewnia potężne narzędzia analizy biznesowej, zapewniające kierownikom informacje, jakich potrzebują do stałej poprawy czasów i metod produkcyjnych. Narzędzia pozwalają analizować zlecenia produkcyjne, poniesione koszty, nakłady pracy itd.

Lantek Manager zapewnia pełną integrację z maszynami dzięki wbudowanym tablicom technologicznym oraz ich rzeczywistą konfiguracją. Posiada również zaawansowane zarządzanie historią produkcyjną.

Obrazy

Request a product demo