Lantek Integra Quotes

Lantek Integra Quotes to zaawansowane rozwiązanie dla firm, które pragną zoptymalizować swoją relację z istniejącymi i potencjalnymi klientami.

Zapewnia natychmiastowy dostęp do wszystkich informacji o klientach, zapewniając optymalną komunikację i obsługę.

Dostarcza również narzędzi koniecznych do osiągnięcia głównego celu – doprowadzenia do sprzedaży!

CRM – oferty

Lantek Integra Quotes to idealne rozwiązanie do tworzenia i zarządzania ofertami na elementy z blachy, profile i struktury produktów w branży obróbki blach. Zaprojektowany dla specjalistów zaangażowanych w proces ofertowania, nie wymaga zaawansowanej wiedzy w zakresie projektowania czy nestingu.

Szybkie generowanie oferty

Głównym celem systemu jest proste i szybkie tworzenie ofert. System obejmuje wiele narzędzi przyspieszających proces wyceny. Za pomocą bezpośredniej integracji z modułem do nesting Lantek CAD/CAM, system symuluje rozmieszczenie i automatycznie oblicza koszty dla każdego elementu. Lantek Integra Quotes dostarcza wszystkich informacji do budowania wysokiej jakości kontaktu z aktualnymi oraz potencjalnymi klientami.

Narzędzie do ofertowania

Lantek Integra Quotes zapewnia narzędzie wyceny służące do oszacowania kosztów powiązanych z każdym zespołem, elementem lub procesem. Po określeniu geometrii, materiału, grubości i powiązanych operacji, system oblicza szacunkowe koszty dzięki pełnej integracji z modułem Lantek CAD/CAM.

Lantek Integra Quotes obejmuje kalkulacje kosztów dla różnych operacji, takich jak: zaginanie, malowanie, spawanie, montaż itd. Użytkownik może wprowadzić koszty dodatkowe.

CRM – handel

Moduł Lantek Integra Quotes jest całkowicie zintegrowany z pozostałymi modułami Lantek Integra. CRM zarządza identyfikowalnością wszystkich działań klientów, w tym zleceniami sprzedaży, potwierdzeniami dostawy, fakturami itd.

System umożliwia użytkownikowi przeglądanie danych i ryzyka kredytowego klienta przed zamknięciem jakiegokolwiek działania handlowego. Jeśli działanie handlowe przekracza zdefiniowane ryzyko, system oferuje inne alternatywy.

Integracja

Lantek Integra Quotes jest w pełni zintegrowany z oprogramowaniem Lantek do nestingu CAD/CAM. Umożliwia przygotowanie oferty, uwzględniając czasy cięcia dla każdego elementu z nestingu. Jest to bardzo dokładny system kalkulacji kosztów, ponieważ umożliwia rzeczywisty nesting wielu elementów i uwzględnia konfigurację poszczególnych maszyn. Nesting do oferty można ponownie wykorzystać w pozostałych procesach firmy.

Lantek Integra Quotes jest w pełni zintegrowany z pozostałymi modułami Lantek Integra.

Po wygenerowaniu oferty i zaakceptowaniu jej przez klienta użytkownik może wygenerować zlecenie sprzedaży i przesłać je automatycznie do działu produkcji.

Historia i analiza CRM

Lantek Integra Quotes jest doskonałym narzędziem do wydajnej wizualizacji i analizy danych na temat relacji z klientem i sprzedaży. Dzięki temu, ‎‎łatwo można monitorować swoją działalność i trendy rynkowe.

System przetwarza listę wszystkich utworzonych ofert. Użytkownik może pobrać ofertę w każdej chwili, modyfikować dane i utworzyć nową ofertę w zaledwie kilka sekund.

Obrazy

Request a product demo