Lantek Advanced Integrations

W przypadku firm wielozakładowych zwykle występują poważne konflikty związane z zarządzaniem zleceniami produkcyjnymi i nadawaniem im priorytetów. Lantek Order Consolidation pozwala realizować to zadanie na podstawie obiektywnych kryteriów oraz stale optymalizować postawione przed sobą cele.

Konsolidacja zleceń produkcji

Dla wielu podwykonawców zlecenia produkcyjne coraz częściej spływają z różnych miejsc: różnych oddziałów sprzedaży, dystrybutorów, a nawet z kanałów sprzedaży online. (Czy znany jest Ci nasz Metal Shop?). Oczywiście wielu podwykonawców ma podpisane długoterminowe umowy z najważniejszymi klientami.

Oprogramowanie Lantek Order Consolidation gromadzi wszystkie zlecenia, a następnie klasyfikuje je, odfiltrowuje i organizuje, poszukując najbardziej optymalnej sekwencji produkcji. Nasze algorytmy szukają podobieństw dotyczących materiałów, wymiarów i odległości do punktu dostawy, proponując metody grupowania i priorytety.

Advanced Planning: automatyczna optymalizacja

Rozwiązania Lantek Order ConsolidationLantek Advanced Planning współpracują ze sobą, oferując kompleksową optymalizację działalności firm wielozakładowych. System analizuje dane i proponuje najlepsze metody planowania produkcji dla każdej maszyny, linii i zakładu produkcyjnego. Wykorzystuje obiektywne kryteria efektywności, które można parametryzować zgodnie z własnymi celami: minimalizacją kosztów, minimalizacją czasu dostawy, minimalizacją niedostatecznego wykorzystania surowców itp.

Moc koncepcji Industry 4.0 objawia się poprzez możliwość przetworzenia tysięcy potencjalnych punktów danych, za pomocą algorytmów optymalizacji, uwzględniających obiektywne kryteria.

Obrazy

Request a product demo