Łączność systemów

Opracowane przez Lantek narzędzie o nazwie REPLICA obejmuje szereg mechanizmów integracji systemów, które mają na celu zwiększenie produktywności firmy, pełną kontrolę nad kierunkiem działalności biznesowej oraz przyspieszenie zdolności reagowania i procesów korygujących w przypadku potencjalnych incydentów.

Firma Lantek wdrożyła rozwiązania technologiczne na różnych rynkach w wielu krajach, z których każdy ma swoje specyficzne potrzeby i problemy. To doświadczenie pozwoliło nam na skonsolidowanie szczególnych mechanizmów integracyjnych dostosowanych do stopnia dojrzałości każdej firmy. Mechanizmy te pomagają planować zasoby, zwiększać wydajność pracowników i oszczędność.

Powersync

Firma Lantek opracowała mechanizm integracji nazwany Powersync, który skupia się na transmisji i okresowej synchronizacji danych różnych formatów pomiędzy platformą Lantek a istniejącymi systemami zarządzania w firmie. W celu uproszczenia zarządzania i administrowania danymi ERP Integrator umożliwia zdefiniowanie częstotliwości i ilości synchronizowanych informacji, co z kolei pomaga firmom poprawić efektywność operacyjną i obniżyć koszty związane z zarządzaniem danymi.

Powersync firmy Lantek jest wysoce konfigurowalny, dzięki czemu można go dostosować do specyficznych potrzeb każdej firmy, co pozwala na większą elastyczność w zarządzaniu informacjami biznesowymi. Ponadto, dzięki możliwości okresowej synchronizacji, firmy mogą aktualizować swoje systemy zarządzania w czasie rzeczywistym, co pozwala im podejmować bardziej świadome i trafne decyzje.

Powersync to kompleksowe i wysoce efektywne rozwiązanie dla firm dowolnej wielkości i z dowolnego sektora, dążących do poprawy wydajności i optymalizacji procesów zarządzania danymi.

Masterlink

Jednym z mechanizmów opracowanych przez firmę Lantek, najprostszym, ale również najbardziej skutecznym w wielu scenariuszach, jest Masterlink, który umożliwia transfer zleceń między firmą i istniejącymi systemami zarządzającymi, z częściami i zleceniami w jednym kierunku oraz wynikami ich wykonania pod względem kosztów i czasu, w drugim. Mechanizm idealnie nadaje się dla tych firm, które potrzebują wyłącznie połączenia, aby dokonywać transferu zleceń i wyników.

Masterlink składa się z czterech części:

 • konfiguratora,
 • metody importowania za pomocą plików XML,
 • modułu w programie Lantek Expert, który umożliwia użytkownikowi planowanie prac i śledzenie zleceń produkcyjnych,
 • metody eksportowania informacji powiązanych z nestingami wykonanymi przez użytkownika.

Masterlink umożliwia komunikację pomiędzy jakimkolwiek systemem ERP/MRP oraz Lantek Expert za pomocą swoich metod importowania i eksportowania.

Wszystkie wymagane informacje do realizacji zleceń produkcyjnych Lantek Expert uzyska z modułu importu. Niniejsze zlecenia produkcyjne zostaną wygenerowane przez system ERP poprzez zdefiniowanie plików XML, które spełniają standardy importera.

Po zagnieżdżeniu lub zakończeniu zleceń produkcyjnych, Lantek Expert lub Lantek Wos zajmie się generowaniem wymaganych informacji, aby umożliwić zewnętrznemu systemowi ERP zarządzanie nimi.

Masterlink umożliwia użytkownikowi:

 • Importowanie danych dotyczących:
  • Arkuszy
  • Części arkuszy
  • Operacji
  • Geometrii
  • Zleceń produkcyjnych
 • Eksportowania danych dotyczących:
  • Użytych arkuszy
  • Wygenerowanych odpadów użytecznych
  • Utworzonych produktów

Opentalk

Opentalk to rozwiązanie umożliwiające komunikowanie statusów produkcji, pomiędzy dowolną maszyną, a innymi systemem podłączonymi do sieci.

Dzięki Opentalk operacje wykonywane przez maszynę są komunikowane w czasie rzeczywistym. Moment połączenia może zostać skonfigurowany: okresowo, z określoną częstotliwością lub na żądanie.

W momencie uruchomienia procesu pracy maszyny przez operatora, rozwiązanie automatycznie przekazuje wszystkie zdarzenia (start, pauza, koniec pracy).

Gdy Opentalk jest aktywny, przyciski Lantek Wos, START, PAUSE i STOP, są nieaktywne. Przycisk CANCEL będzie zawsze aktywny w celu obsługi sytuacji awaryjnych, z możliwością dodania wiadomości do potwierdzenia.

Opentalk umożliwia przekształcenie normalnej maszyny w cyberfizyczny system, umożliwiający komunikację z systemami informatycznymi zarządzającymi produkcją takimi jak MRP, MES, ERP i inne.

Dzięki Opentalk maszyny są zintegrowane z oprogramowaniem i współpracują bez ingerencji człowieka.

Opentalk sprawia, że pełna automatyzacja staje się rzeczywistością. Operatorzy hali produkcyjnej będą bardziej wydajni, gdyż mogą obsługiwać kilka maszyn jednocześnie.

BIM Connector

Doskonała integracja z istniejącym oprogramowaniem do projektowania konstrukcji metalowych: BIM Connector firmy Lantek współpracuje z systemami BIM (Tekla Structures, Graitec, SDS/2 itp.) poprzez rozszerzenia oprogramowania, odczytujące pliki i ograniczające przepływ informacji oraz błędy w konwersji danych.

Obrazy

Request a product demo