Zarządzanie dostawcami

Lantek Integra Purchases zapewnia wszystkie informacje związane z dostawcami firmy. Wybierając dostawcę, z łatwością można uzyskać dostęp do odpowiednich informacji, takich jak: zlecenie zakupu, potwierdzenia dostawy, faktury, ceny jednostkowe, warunki dostawy itd.

System zachowuje pełną historię zakupów i informacji uzyskanych od różnych dostawców.

Zlecenia zakupów

Lantek Integra Purchases zarządza wszystkimi wystawionymi zleceniami zakupów oraz wszystkimi informacjami z uwzględnieniem ich bieżącego statusu. Na przykład, po otrzymaniu towarów, generowana jest faktura zakupu i zmieniony zostaje status zlecenia. System generuje fakturę zakupu w sposób automatyczny z określonego wcześniej potrzebowania materiałowego.

Zarządzanie stanem magazynowym i potrzeby zakupowe

Lantek Integra Purchases umożliwia podgląd podsumowanych lub szczegółowych zapasów dla każdego skonfigurowanego magazynu (według specyficznych widoków i zależnie od typu produktu).

Istnieje możliwość łatwego zarządzania różnymi potrzebami zakupowymi, a żądane zakupy mogą być automatycznie zwalniane w ciągu kilku sekund.

Pokwitowania i faktury zakupowe

Lantek Integra Purchases umożliwia automatyczne generowanie potwierdzenia dostawy powiązanego ze zleceniem zakupu lub określoną pozycją zakupową, jak tylko materiał dotrze do magazynu.

System generuje automatycznie fakturę zakupu – na podstawie potwierdzenia dostawy lub złożonego zlecenia.

Zarządzanie numerami śledzącymi

System automatycznie zarządza materiałem wejściowym i numerem identyfikacyjnym. Numer identyfikacyjny jest stały w całym cyklu życia powiązanego elementu. Ponadto Lantek integra Purchases zarządza wszystkimi odpowiednimi dokumentami, takimi jak certyfikaty jakości, warunki dostawy, zasady itd.

Zgodność zakupów z innymi modułami

Lantek Integra Purchases jest w pełni zintegrowany z innymi modułami Lantek Integra i tworzy skuteczny system planowania w odniesieniu do wymagań materiałowych. System jest w stanie obliczyć zapotrzebowanie dla każdego kluczowego obszaru, takiego jak: przekroczenie minimalnego stanu magazynowego, generowanie zlecenia sprzedaży, tworzenie zlecenia zarządzania i/lub utworzony nesting w biurze technicznym.

Historia zakupów i analiza procesów zakupowych

Lantek Integra Purchases to narzędzie analityczne, które zapewnia informacje kierownikowi ds. zakupów: historię zakupów zrealizowanych w określonym terminie, pokwitowania i dokumentację dotyczącą materiałów, fakturowanie według pozycji i/lub dostawcy itd. Generowanie różnych list i statystyk umożliwia firmom sprawowanie większej kontroli w procesie zakupów.

Użytkownik może zamykać zlecenia i faktury zakupowe, przenosząc je do elementów „historii”.

Obrazy

Request a product demo