Systemy OEE: poznaj rzeczywistą wydajność swojej instalacji

W sektorze przemysłowym wiedza o rentowności naszego zakładu jest kluczem do utrzymania konkurencyjności, tym bardziej w nowym cyfrowym ekosystemie, w którym praca zdalna została włączona do naszego codziennego życia i wymaga wdrożenia technologii sztucznej inteligencji oraz sensoryzacji, aby zapewnić większą wydajność. Dlatego konieczne jest dysponowanie wskaźnikami KPI zdolnymi do pomiaru wydajności produkcji w celu umożliwienia wprowadzenia środków korygujących.

Laser czy strumień wody? Dwie odmienne maszyny tnące, ale uzupełniające się wzajemnie

Powstały praktycznie w tym samym czasie, w drugiej połowie lat 60., i choć wykorzystują antagonistyczne technologie i procesy, to w fabryce metalu czy blach obie uzupełniają się, bo w swoich niszach są nie do pobicia, jak zaraz zobaczymy.

6 kroków koniecznych do zbudowania cyfrowej inteligentnej fabryki

Kiedy mówimy o Digital Smart Factory, mamy na myśli inteligentną i zaawansowaną produkcję wspieraną przez cyfryzację oraz łączenie procesów i maszyn w celu gromadzenia i przetwarzania danych. Uczestniczą w niej wszystkie działy zakładu, od planowania produkcji po zdalną konserwację, poprzez integrację systemową czy analitykę danych.