SKUTECZNA WYCENA

99% dokładności wyceny w stosunku do rzeczywistych kosztów
40% większa realizacja zamówień w uzgodnionym terminie
(*)  Źródło: Klient firmy Lantek, wrzesień 2018 r.


Wycena jest kluczowym procesem w naszym sektorze. To trudny proces, a klient wymaga wyceny w najkrótszym możliwym terminie. Często jej szybka realizacja prowadzi do niedokładności, a w wyniku tego — utraty sprzedaży lub nieosiągnięcia zamierzonej marży.

W celu sporządzenia wyceny często przeprowadza się pełny proces technologiczny, co wymaga zaangażowania personelu technicznego. Tworzenie nestingów i kontrolowanie procesu, zwykle oznacza opóźnienia w dostawie i znaczne koszty dodatkowe. 

Dlatego wyzwanie polega na zoptymalizowaniu wyceny pod kątem trzech czynników: precyzji, szybkości i elastyczności.

I w Lantek znaleźliśmy rozwiązanie. 

 

SMART QUOTING

 

W teorii jest to proste. Sporządzenie wyceny ma na celu określenie kosztów operacyjnych związanych z wykonaniem zamówienia i naliczenia odpowiedniej marży. W ten sposób redukujemy proces do dwóch podstawowych wymiarów: kosztu i marży. Problem polega jednak na tym, że żaden z nich nie jest taki oczywisty.

Kosztysą związane głównie z prawidłowym określeniem nakładów materiału i czasów pracy. Może to być czasochłonny proces wymagający zasobów technicznych. Jednak Lantek dąży do precyzji, ale również do szybkości. Dlatego stworzyliśmy rozwiązanie o nazwie Smart Quoting.

Smart Quoting to integracja naszych produktów z zaawansowanymi algorytmami obliczeniowymi. Wszystkie dane uzyskane przez nasze systemy CAD/CAM i MES są analizowane przez algorytmy, które wyodrębniają niezbędne informacje, a efektem końcowym są koszty produkcyjne z bardzo wysokim odsetkiem precyzji.

Oznacza to, że możemy tworzyć wyceny bez czasochłonnych symulacji lub zaawansowanej wiedzy technicznej: precyzyjne kosztorysowanie w kilka minut.

 

iQUOTING & METALSHOP

 

Jeśli jesteśmy w stanie wykonywać wyceny w prosty, szybki i automatyczny sposób, dlaczego nie mielibyśmy dysponować prostą, szybką i automatyczną platformą? Wdrożyliśmy zatem Lantek iQuoting, platformę opartą o chmurę, aby każdy w firmie, upoważniony do dostępu, mógł tworzyć wyceny. Elastyczność pozwala działać w dowolnym miejscu i przy pomocy dowolnego urządzenia.

Gdy mówimy każdy, mamy na myśli nawet maszynę. Dlatego wszyscy klienci dysponujący iQuoting mogą korzystać również z platformy Internetowej, która pozwala tworzyć wyceny i dokonywać sprzedaży online —24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. To gwarancja, aby nie stracić ani jednej sprzedaży. Rozwiązanie nazywa się Lantek Metal Shop.


INTEGRACJA ZE STRATEGIĄ HANDLOWĄ

 

Marża to drugi ważny parametr podczas ustalania ceny. Marża może być stała lub zmienna w zależności od strategii względem klienta: możemy dostosować marżę dla dużych klientów lub długoterminowych kontraktów lub możemy ją zwiększyć dla nowych klientów. Możemy też stworzyć inne strategie rabatowe. Istnieje wiele możliwości do rozważenia.

Zarządzanie odbywa się za pośrednictwem systemu CRM, który oprócz organizacji portfela klientów oraz potencjalnych klientów pozwala zdefiniować odpowiednią politykę cenową dla każdego indywidualnego przypadku.

W Lantek oferujemy klientom wyspecjalizowany dla podwykonawców CRM. Potężne, z zarazem intuicyjne środowisko do zarządzania klientami, cenami i kosztami, w celu szybkiego i dokładnego przygotowywania wycen. Oferujemy również integrację z dowolnym CRM, który posiada klient.

 

BUSINESS INTELLIGENCE

 

W celu optymalnego zarządzania procesem wyceny pamiętamy również o inteligencji biznesowej. Możliwość analizowania każdego wskaźnika procesu handlowego: kanałów sprzedaży, rentowności, zużycia materiałów, geolokalizacji. Dzięki Lantek Customer Analytics możliwe jest posiadanie pełnej informacji i dziesiątek wskaźników KPI kluczowych dla procesu budżetowania. Natomiast za pomocą Lantek Control Panel, w czasie rzeczywistym, na urządzenie mobilne otrzymujemy powiadomienia o każdym zapytaniu ofertowym oraz zaakceptowanym zamówieniu.  Pełna informacja pozwala na podejmowanie prawidłowych decyzji biznesowych.

 

Kontakt