Maszyna wycinająca strumieniem wody

Firma Lantek posiada najbardziej zaawansowane oprogramowanie do produkcji blach z wykorzystaniem maszyn wycinających strumieniem wody: Lantek Expert Cut.

Lantek Expert Cut zapewnia tablice technologiczne wycinających strumieniem wody dla każdej maszyny, uwzględniając przy tym wyjątkowe właściwości technologii cięcia strumieniem wody: redukcję prędkości na narożnikach, specjalne cykle przebijania i zarządzanie wieloma głowicami.

Tablice technologiczne wycinających strumieniem wody są specyficzne dla każdej maszyny.  Dla danego materiału/grubości można zdefiniować maksymalnie pięć różnych jakości cięcia: prędkość, ciśnienie, właściwości cierne itd.

Lantek Expert Cut jest w stanie symulować sekwencję cięcia w 3D każdej maszyny wycinających strumieniem wody, dostarczając potężnego narzędzia umożliwiającego uniknięcie niepożądanych zachowań podczas rzeczywistej pracy.

Redukcja prędkości na narożnikach

Lantek Expert zarządza redukcją prędkości na narożnikach w celu uzyskania idealnej jakości cięcia.  Dodawanie materiału ściernego podczas cięcia powoduje uzyskanie wymaganych przyspieszeń dodatnich i ujemnych, co zapewnia wybraną jakość cięcia.

Specjalne przebijanie

Lantek Expert zarządza specjalnymi cyklami przebijania strumieniem wody takimi jak przebijanie pętlami.  Użytkownik może konfigurować różne parametry tablic technologicznych, takie jak:  liczba okręgów, ich promienie i prędkości cięcia.

Multi-Torch

System oferuje nesting dla wielu palników na osiach X i Y.

Automatyczna korekta kąta stożka cięcia

Lantek Expert zarządza zwłoką strugi i i oblicza korektę generując wymagane kody, aby umożliwić szybsze cięcie przy zachowaniu tej samej jakości cięcia

Czy potrzebujesz więcej informacji?