MANUFACTURING ANALYTICS

Codziennie musimy podejmować decyzje biznesowe. Cześć z nich jest kluczowa, część o mniejszym znaczeniu. Strategiczne lub operacyjne, ale wszystkie mają wspólny mianownik: im większa jakość danych, na których opiera się decyzja, tym większe prawdopodobieństwo, że jest ona odpowiednia.

W wielu firmach dane nie są dostępne, trzeba o nie prosić. A wydobywanie ich jest procesem ręcznym, który wiąże się z dodatkową pracą, a którego jakość nie zawsze jest optymalna.

Jeśli dane nie odzwierciedlają rzeczywistości, istnieje ryzyko, że podjęte decyzje będą błędne. A jeśli dane nie zostają uzyskane w odpowiednim momencie lub ich uzyskanie jest bardzo czasochłonne, nie będą to odpowiednie dane.

Odpowiednie dane to dokładne dane. To dane rzeczywiste, uzyskane w dowolnym momencie, przy pomocy dowolnego urządzenia. To dane, gdzie można uzyskać ogólny lub szczegółowy widok. Dane pochodzące ze wszystkich obszarów fabryki, zarówno produkcji, jak i działu handlowego.

Lantek pracuje, w celu pozyskiwania tych informacji, filtruje je, przetwarza i udostępnia klientowi w postaci intuicyjnego narzędzia obsługującego liczne urządzenia i dostępnego z dowolnego miejsca.

A czy Ty dysponujesz dokładną i odpowiednią informacją do podejmowania decyzji?

 

ANALIZA PROCESU PRODUKCYJNEGO

Do analizy produkcji istnieje wskaźnik OEE (Overall Equipment Effectiveness- Całkowita Efektywność Wyposażenia). Wskaźnik ten mierzy efektywność wykorzystania maszyn i urządzeń. Grupuje wszystkie podstawowe parametry: dostępność, wykorzystanie i jakość.

Wiedza na temat rzeczywistego OEE każdej maszyny, każdej linii i każdej fabryki, jego ewolucja i znajdowanie przyczyn zmian są jednym z głównych zadań poprawy wydajności procesu produkcyjnego. Od ogółu do szczegółu, od ogólnego OEE całego roku do wskaźnika dostępności maszyny w dniu wczorajszym. Precyzja w podejmowaniu decyzji.

A oprócz OEE, i każdego z jego składników, informacja o zasobach, zużycie materiałów i rzeczywiste wykorzystanie materiału w każdym nestingu. Od szczegółu do wizji ogólnej.

 

ANALIZA PROCESU HANDLOWEGO

Kolejnym bardzo ważnym zadaniem firmy jest jej sukces handlowy. Szczegóły utworzonych oraz zaakceptowanych wycen, lejek sprzedaży lub geolokalizacja klientów. Ewolucja sprzedaży, jej koszt i marża, odchylenie od wyceny, wyniki handlowe, analiza klienta i produkcja powiązana z każdym z nich... jednym słowem, pełna wizja podejmowania decyzji biznesowych do Twojej dyspozycji.

PANEL KONTROLNY W CZASIE RZECZYWISTYM

Analiza procesu produkcyjnego i procesu handlowego skupiają się na analizie przeszłości we wskazanym okresie. Jednak Lantek chce, aby nasi klienci byli informowani nie tylko o przeszłości, ale i o tym, co dzieje się w danym momencie w ich fabryce. I dlatego oddajemy do ich dyspozycji Lantek Control Panel.

Kierownicy produkcji powinni być informowani na bieżąco co wydarzeniach mających miejsce na liniach produkcyjnych. Lantek Control Panel jest aplikacją umożliwiającą otrzymywanie powiadomień na telefonie komórkowym lub komputerze. Dostarcza panel, który pokazuje status każdej maszyny, aktualnie wykonywane zlecenie, jego postęp, czas pozostały do zakończenia zlecenia i zadania oczekujące na zakończenie. Lantek Control Panel to wydajna aplikacja, dzięki której w dowolnym momencie i za pomocą dowolnego urządzenia podłączonego do Internetu, klient ma wszystkie informacje o tym, co dzieje się w jego fabryce.

Manufacturing Analytics. Customer Analytics. Control Panel. Trzy aplikacje dostępne na dowolnym urządzeniu podłączonym do Internetu, kluczowe dla Twojego biznesu. Dzisiaj, na podstawie jakich danych podejmujesz decyzje biznesowe?

 

Kontakt