Masterlink

Jednym z mechanizmów opracowanych przez firmę Lantek, najprostszym, ale również najbardziej skutecznym w wielu scenariuszach, jest Masterlink, który umożliwia transfer zleceń między firmą i istniejącymi systemami zarządzającymi, z częściami i zleceniami w jednym kierunku oraz wynikami ich wykonania pod względem kosztów i czasu, w drugim. Mechanizm idealnie nadaje się dla tych firm, które potrzebują wyłącznie połączenia, aby dokonywać transferu zleceń i wyników.

Masterlink składa się z czterech części:

 • konfiguratora,
 • metody importowania za pomocą plików XML,
 • modułu w programie Lantek Expert, który umożliwia użytkownikowi planowanie prac i śledzenie zleceń produkcyjnych,
 • metody eksportowania informacji powiązanych z nestingami wykonanymi przez użytkownika.

Masterlink umożliwia komunikację pomiędzy jakimkolwiek systemem ERP/MRP oraz Lantek Expert za pomocą swoich metod importowania i eksportowania.

Wszystkie wymagane informacje do realizacji zleceń produkcyjnych Lantek Expert uzyska z modułu importu. Niniejsze zlecenia produkcyjne zostaną wygenerowane przez system ERP poprzez zdefiniowanie plików XML, które spełniają standardy importera.

Po zagnieżdżeniu lub zakończeniu zleceń produkcyjnych, Lantek Expert lub Lantek Wos zajmie się generowaniem wymaganych informacji, aby umożliwić zewnętrznemu systemowi ERP zarządzanie nimi.

Masterlink umożliwia użytkownikowi:

 • Importowanie danych dotyczących:
  • Arkuszy
  • Części arkuszy
  • Operacji
  • Geometrii
  • Zleceń produkcyjnych
 • Eksportowania danych dotyczących:
  • Użytych arkuszy
  • Wygenerowanych odpadów użytecznych
  • Utworzonych produktów

Opentalk

Opentalk to rozwiązanie umożliwiające komunikowanie statusów produkcji, pomiędzy dowolną maszyną, a innymi systemem podłączonymi do sieci.

Dzięki Opentalk operacje wykonywane przez maszynę są komunikowane w czasie rzeczywistym. Moment połączenia może zostać skonfigurowany: okresowo, z określoną częstotliwością lub na żądanie.

W momencie uruchomienia procesu pracy maszyny przez operatora, rozwiązanie automatycznie przekazuje wszystkie zdarzenia (start, pauza, koniec pracy).

Gdy Opentalk jest aktywny, przyciski Lantek Wos, START, PAUSE i STOP, są nieaktywne. Przycisk CANCEL będzie zawsze aktywny w celu obsługi sytuacji awaryjnych, z możliwością dodania wiadomości do potwierdzenia.

Opentalk umożliwia przekształcenie normalnej maszyny w cyberfizyczny system, umożliwiający komunikację z systemami informatycznymi zarządzającymi produkcją takimi jak MRP, MES, ERP i inne.

Dzięki Opentalk maszyny są zintegrowane z oprogramowaniem i współpracują bez ingerencji człowieka.

Opentalk sprawia, że pełna automatyzacja staje się rzeczywistością. Operatorzy hali produkcyjnej będą bardziej wydajni, gdyż mogą obsługiwać kilka maszyn jednocześnie.

BIM Connector

Firma Lantek współpracuje z oprogramowaniem BIM (Tekla Structures, Graitec, SDS/2 itd.), odczytując i umieszczając informacje bezpośrednio w systemach BIM, co pomaga zredukować czas przepływu informacji i błędy konwersji danych.

Obrazy

Request a product demo