PLANOWANIE PRODUKCJI

29,8% redukcji zapasów
440,1% wzrostu terminowości dostaw
(*) Deklaracja klientów firmy Lantek, wrzesień 2018 r.

 

Planowanie produkcji w wielu firmach jest procesem dość przypadkowe i przebiega ręcznie. Wielu naszych klientów opowiada nam o trudności przekształcenia go w kontrolowany proces ze względu na brak odpowiednich danych i narzędzi.  Przed digitalizacją planowanie często odbywa się w Excelu, które ktoś przekłada na poszczególne gniazda i zlecenia produkcyjne. Proces jest manualny, nieefektywny i z dużym prawdopodobieństwem wystąpienia błędów. Rezultatem jest planowanie oparte na intuicji odpowiedzialnej osoby, niepoparte rzeczywistymi danymi, a tym samym mało wiarygodne.

Lantek oddaje do dyspozycji swoich klientów planowanie produkcji przy pomocy Lantek MES, wraz z automatycznymi procesami Lantek Ignite i narzędziami zaawansowanego planowania. Od rozwiązań tworzonych pod indywidualne potrzeby, dotyczących zaawansowanych potrzeb w zakresie planowania (z algorytmami wykrywającymi odpowiednią linię lub zakład produkcyjny, bazujących na wydajności, priorytetach i obciążeniach) do automatyzacji tworzenia zleceń produkcyjnych. Od wizualnych narzędzi planowania po monitorowanie planowania przy pomocy wykresu Gantt-a.

 

ŚLEDZENIE, IDENTYFIKOWALNOŚĆ

Być może jednym z najbardziej zaniedbanych aspektów planowania jest śledzenie wykonania produkcji. Jeśli dane przechodzą przez każdy obszar produkcyjny, a wszystkie systemy firmy są ze sobą zintegrowane, planowanie jest znacznie prostsze, co daje możliwość automatyzacji procesów. Precyzyjna wiedza na temat przynależności elementów do zamówień, informacja z jakiego materiału, na jakiej maszynie i gnieździe zostanie wyprodukowany, informacja na temat wskaźników OEE maszyn i gniazd, poziomów zapasów i zamówień w toku, terminów dostaw, automatyczne ustalanie priorytetów według typu klienta, krótko mówiąc, gdy systemy są połączone, informacje przepływają automatycznie między różnymi obszarami firmy i są dostępne w czasie planowania, dzięki czemu zagwarantowane zostają automatyzacja i wydajność.

 

ZARZĄDZANIE PLANOWANIEM W WARSZTACIE

Jednak samo planowanie nie wystarcza. Czasami plany są trudne do zrealizowania. Zdarzają się przestoje, przerwy lub problemy wymagające zmian w planowaniu. Dlatego ważne jest dysponowanie elastycznym systemem, który pozwoli modyfikować codzienny harmonogram. Intuicyjny, a zarazem rozbudowany system, dostępny dla kierowników produkcji. My nazywamy go, Lantek Workshop Execution — jest intuicyjny, a zarazem potężny. Czy chcesz go zobaczyć w akcji?

 

PLANOWANIE POD PROJEKT

Jednak i to czasem nie wystarcza. Istnieją firmy, których potrzeby w zakresie planowania są duże większe, czy to ze względu na złożoną strukturę, czy też ze względu na specjalistyczne warunki współpracy z najważniejszymi klientami. W takich przypadkach Lantek oferuje odmienny wymiar poprzez realizację projektów, dostosowanych pod indywidualne potrzeby klienta.

Zaawansowane planowanie

W przypadku firm z wieloma oddziałami, a w każdym z nich, z kilkoma liniami produkcyjnymi, bardzo trudno jest osiągnąć efektywne planowanie. Przyczyną jest duża liczba parametrów istniejących w systemie. W takich przypadkach zasadniczą kwestią jest digitalizacja w celu przechwytywania i optymalizacji danych na temat obciążenia pracą, wydajności i rzeczywistych możliwości każdej linii. Algorytmy Lantek przechwytują wszystkie dane i optymalizują je zgodnie z celami określonymi przez klienta: redukcji kosztów, redukcji czasu, minimalizacji przestojów maszyn, itp. 

Dla powyższego przypadku, Lantek tworzy indywidualne projekty, zintegrowane w Lantek Order Consolidation i Lantek Advanced Planning: system zbierania danych produkcyjnych, wyposażony w zaawansowane algorytmy, które konsolidują globalne potrzeby produkcji i proponują plan produkcji dostosowany do określonych w danym momencie celów.

Advanced Connectivity

Dla klientów, którzy pracują w oparciu o długoterminowe umowy produkcyjne z kontrahentami, zdolność do bezpośredniego połączenia z ich MRP w celu poznania poziomów zapasów i przewidywania zamówień, jest kluczowa. W takich umowach opóźnienia nie są dopuszczalne, a podgląd w czasie rzeczywistym zapasów i krótkoterminowego zużycia to konieczność. Pozwala to uniknąć nieoczekiwanych zamówień, które mogą opóźnić obsługę innych klientów, i wyeliminować potrzebę posiadania dużych ilości gotowego produktu w magazynie. W takich przypadkach, za pomocą indywidualnych projektów Lantek Advanced Planning, pomagamy firmom połączyć systemy MRP i zintegrować dane w systemie MES planowania produkcji.

Podsumowując, możliwe jest planowanie średnioterminowe, krótkoterminowe i planowanie w warsztacie.  W odniesieniu do maszyny, gniazda lub kilku zakładów. Automatyzacja procesów, optymalizacja, jak również połączenie z innymi systemami MRP. Wiemy, jak ważny jest proces planowania, dlatego oddajemy do Twojej dyspozycji produkty, usługi i rozwiązania, aby Twoja firma stała się najbardziej wydajna w sektorze.


Kontakt