Opentalk, mechanizmy integracji firmy Lantek

Opentalk to rozwiązanie umożliwiające komunikowanie statusów produkcji, pomiędzy dowolną maszyną, a innymi systemem podłączonymi do sieci.

Dzięki Opentalk operacje wykonywane przez maszynę są komunikowane w czasie rzeczywistym. Moment połączenia może zostać skonfigurowany: okresowo, z określoną częstotliwością lub na żądanie.

W momencie uruchomienia procesu pracy maszyny przez operatora, rozwiązanie automatycznie przekazuje wszystkie zdarzenia (start, pauza, koniec pracy).

Gdy Opentalk jest aktywny, przyciski Lantek Wos, START, PAUSE i STOP, są nieaktywne. Przycisk CANCEL będzie zawsze aktywny w celu obsługi sytuacji awaryjnych, z możliwością dodania wiadomości do potwierdzenia.

Opentalk umożliwia przekształcenie normalnej maszyny w cyberfizyczny system, umożliwiający komunikację z systemami informatycznymi zarządzającymi produkcją takimi jak MRP, MES, ERP i inne.

Dzięki Opentalk maszyny są zintegrowane z oprogramowaniem i współpracują bez ingerencji człowieka.

Opentalk sprawia, że pełna automatyzacja staje się rzeczywistością. Operatorzy hali produkcyjnej będą bardziej wydajni, gdyż mogą obsługiwać kilka maszyn jednocześnie.