Wywiad z Tamásem Kutnyánszkym, dyrektorem naczelnym firmy Lamitec, dystrybutora Lantek na Węgrzech

Wywiad z Tamásem Kutnyánszkym, dyrektorem naczelnym firmy Lamitec, dystrybutora Lantek na Węgrzech

Cyberbezpieczeństwo lub jak zarządzać słabymi punktami w środowiskach przemysłowych

Wyposażenie fabryk w inteligentne systemy jest konieczne, aby każdy zakład przemysłowy mógł konkurować w ekosystemie 4.0 i zwiększać produktywność oraz oferować spersonalizowane produkty czy usługi, ale oznacza stawienie czoła nowym słabym punktom, a co za tym idzie, nowym zagrożeniom w zakresie bezpieczeństwa, gdyż maszyny, procesy i systemy informacyjne muszą znajdować się w otwartych sieciach, połączonych z Internetem, co zwiększa narażenie na cyberataki.

Jak technologia uczenia się maszyn zrewolucjonizuje sposób produkcji

Pomyślmy przez chwilę o ogromnej ilości danych, jakie wytwarzamy w firmach. Dane klientów, dostawców, produktywności, zasobów ludzkich itd. Informacje, które wielokrotnie nie są zintegrowane we wszystkich działach biznesowych, i, co za tym idzie, które nie są postrzegane całościowo lub, co gorsze, nie są nawet zapisane cyfrowo. Oba te słabe punkty spowalniają podejmowanie decyzji i/lub mogą dać miejsce błędnych decyzjom. A w nowym cyfrowym ekosystemie dane są surowcem Przemysłu 4.0.