6 kroków koniecznych do zbudowania cyfrowej inteligentnej fabryki

Kiedy mówimy o Digital Smart Factory, mamy na myśli inteligentną i zaawansowaną produkcję wspieraną przez cyfryzację oraz łączenie procesów i maszyn w celu gromadzenia i przetwarzania danych. Uczestniczą w niej wszystkie działy zakładu, od planowania produkcji po zdalną konserwację, poprzez integrację systemową czy analitykę danych.

5 wyzwań przemysłu cięcia blachy i metalu

Sedno sprawy tkwi w optymalizacji produkcji zakładu w celu masowego wytwarzania niestandardowych części bez zwiększania kosztów, ale przy wzmożeniu produktywności. W tym celu niezbędne jest wykorzystanie technologii wspomagających Przemysłu 4.0. Mowa zarówno o sensoryzacji zakładów za pomocą technologii Internetu Rzeczy (IoT), jak i o zaawansowanym oprogramowaniu stworzonym z wykorzystaniem sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego hostowanych w środowiskach Cloud.

9 filarów przemysłu 4.0

Jeśli przyjrzymy się chwilę poprzednim rewolucjom przemysłowym, mechanizacji (para i węgiel), elektryce (produkcja masowa, linie montażowe) oraz elektronice i informatyce (automatyzacja dzięki technologiom informacyjno-komunikacyjnym) zdamy sobie sprawę, że miasta i ludność rozwijały się równolegle do tych ruchów, które stanowiły punkt zwrotny w gospodarce i społeczeństwie.