Analiza danych i metody podejmowania najkorzystniejszych decyzji dla zakładu produkcyjnego.

Dane operacji, procesów, logistyczne, osobowe, finansowe... Dane, dane i jeszcze raz dane. Za dużo danych. Pod względem ilości i różnorodności dane mogą być naprawdę przytłaczające. Jak najlepiej je zbierać i organizować, tak aby tworzyły sensowną całość? Skąd wiedzieć, co należy z nimi zrobić, aby zwiększyły produktywność i efektywność zakładu produkcyjnego?

INTERNET RZECZY, IDZIE W KIERUNKU PEŁNEGO MONITOROWANIA MASZYN

Wiadomość w telefonie komórkowym ostrzega rolnika, że jego plantacja ziemniaków potrzebuje wody; lekarza, że jeden z jego pacjentów na OIOM-ie ma niewydolność serca; kierownika fabryki, że jedna z maszyn wymaga konserwacji, ze względu na zużycie... itd. To przykłady tego, co już jest możliwe dzięki tzw. Internetowi Rzeczy (ang. Internet of Things), znanemu też po akronimem IoT.

Jak prowadzić producentów poprzez cyfrową transformację

Wielu producentów stara się przenieść swoje firmy do Przemysłu 4.0. Nowa era produkcji koncentruje się na technologii i danych. Wymaga to ogromnych zmian w obrębie umiejętności pracowników i procesów.

Jak technologia uczenia się maszyn zrewolucjonizuje sposób produkcji

Pomyślmy przez chwilę o ogromnej ilości danych, jakie wytwarzamy w firmach. Dane klientów, dostawców, produktywności, zasobów ludzkich itd. Informacje, które wielokrotnie nie są zintegrowane we wszystkich działach biznesowych, i, co za tym idzie, które nie są postrzegane całościowo lub, co gorsze, nie są nawet zapisane cyfrowo. Oba te słabe punkty spowalniają podejmowanie decyzji i/lub mogą dać miejsce błędnych decyzjom. A w nowym cyfrowym ekosystemie dane są surowcem Przemysłu 4.0.

MES, serce zakładu

Tak samo jak serce pompuje krew w różnym tempie, w zależności od wymagań organizmu, MES zapewnia kierownikowi produkcji możliwość dostosowania się do rytmu i cech firmy, jej klientów i zakładów produkcyjnych. I tak, zbiera zamówienia i przesyła je do produkcji w celu ich realizacji w sposób najlepiej dostosowany do przesłanek biznesowych, w wyniku czego zostaje osiągnięta większa elastyczność, szybkość i wydajność